Anmälan är stängd.

Webbinarium: Tillgänglighet

Tolkningen av DOS-lagen innebär att digitalt material på lärplattformar behöver tillgängliggöras. Vid webbinairet den 9 september diskuteras konsekvenser av den tolkningen och hur man kan arbeta i praktiken med tillgänglighet.

En fråga som sysselsatt många lärosäten sedan början av 2019 har varit hur man ska tolka och tillämpa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. En specifik frågeställning har varit om material i lärosätets lärplattformar omfattas av lagen eller inte. I somras lämnade Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, sina rekommendationer för hur lärosäten ska tolka lagen. Tolkningen är att lärplattformar som offentliggjorts efter den 23 september 2019 omfattas av lagen och att materialet där ska göras tillgängliga, samt att även andra plattformar kommer att omfattas av lagen när de genomgår en större översyn.

Vilka konsekvenser får detta för lärosätena och för lärare som ska tillgängliggöra material på lärplattformar? Vad innebär det att tillgängliggöra material och vilka råd finns att få? Detta och fler frågor kommer vi att diskutera den 9 september.

Webbinariets program
Kl. 9.00 – 9.45, webbinarium om dagens ämne
Kl. 9.45 – 10.15, webbmöte med möjlighet för åhörare och medverkande att samtala om dagens ämne. 

Anmäl dig till webbinariet
Sista anmälningsdag är den 7 september.

Medverkande på webbinariet

  • Från SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen medverkar Peder Tjäderborn, ordförande, studieadministrativ chef Umeå universitet, och Kristina Sundström, jurist Linköpings universitet.
  • Mittuniversitetet berättar om deras strategier och plan att skapa tillgängligt material och medverkar gör Helena Wallskog,  avdelningschef för avdelningen för infrastruktur.
  • Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) delar praktiska exempel på hur lärosäten jobbar med att göra material tillgängligt. Från ITHU medverkar Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare vid Mittuniversitetet och Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens vid Högskolan Dalarna.