Ekonomi

Kunskapsmaterial inom området ekonomi.

Inom området finns det flera perspektiv, till exempel hur budget räknas för planering och genomförande av distanskurser, utvecklingsresurser för distansutbildning, hur räknas arbetstid för distanslärare, med mera. Inom detta område kommer även studentekonomin upp.