Kultur

Kunskapsmaterial inom området kultur.

Inom detta område lyfts frågor som distansutbildningens status vid lärosätet, hur integrerad distansverkamheten är på lärosätet, ledningens strategier, med mera.