Organisation

Kunskapsmaterial inom området organisation.

Området handlar både om organisationen FÖR distansutbildningen och organiserandet AV lärandet. 

Om våra studenter får komma med förslag på hur distansutbildningar kan bli bra/bättre, vad önskas då? Kerstin Stake-Nilsson, universitetslektor vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid högskolan i Gävle kursen, redogör för resultatet av en studentundersökning där studenter från hela högskolan tycker till. Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Filmen som redogör för resultatet av studentundersökningen

 

Kerstin Stake-Nilsson, lektor vid högskolan i Gävle samtalar med Ingela Östlund IKT-samordnare samt Åke Wall IKT-pedagog och medieproducent om distansstudentens behov av support och stöd under utbildningen. Vad efterfrågar studenterna och hur klarar nuvarande organisation vid högskolan av att svara upp mot detta? Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Samtalet om distansstudentens behov av support och stöd under utbildningen.

 

Att utveckla, och undervisa på, distansutbildningar kräver stöd och support. Vilka behov av stöd finns ur ett lärarperspektiv och hur hanteras detta i den befintliga organisationen? Kerstin Stake-Nilsson, lektor vid högskolan i Gävle samtalar med IKT-pedagog och Medieproducent Åke Wall nuläge och framtidsscenarion. Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Samtalet om stöd och support ur ett lärarperspektiv och hur det hanteras av organisationen.

 

Att ha en helhetssyn på stödet till utbildningarna är viktigt och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) var tidiga att organisatoriskt sammanföra pedagogik, IKT-pedagogik, utbildningsmedia samt utbildningssystem inom samma avdelning (2004).

Avdelningen fick senare ett vidare uppdrag men sedan 2019 heter avdelningen lärande och digitalisering och är en renodlad strategisk expertfunktion inom högskolepedagogik, IKT-pedagogik, media och utbildningssystem. Avdelningen ansvarar också för SLU:s högskolepedagogiska kurser och alla digitala utbildningssystem. Kunskapsmaterial från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mer om avdelningen för lärande och digitalisering vid SLU

 

Följ en-metoden baseras på forskning och praktik inom tjänstedesign och tjänsteinnovation och är framtagen av Rethink:Kau vid Karlstads universitet. Verktygslådan kan användas för olika typer av utvecklingsarbete och består av fyra faser med tillhörande verktyg i respektive fas och har också en inledande del som man kan använda när man planerar sitt arbete. Det kan handla om ett utvecklingsprojekt över en längre tid, ett kortare uppdrag eller en workshop. Kunskapsmaterial från Karlstads universitet.

Verktygslådan från Följ en-metoden.

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln Leading change together: managing cultural change across the higher education workforce av Devecchi, M. C., Mansour, H. F., Allen, N., & Potter, J. (2018).

Denna studie beskriver universitetspersonalens perspektiv på förändringsarbete och hanteringen av denna. Syftet med studien är att utveckla en förståelse för rollen och dynamiken i formella och informella ledarskapspraxis och -strategier. Artikeln betraktar förändring som en pågående process där chefer och ledare behöver stödja nytänkande och förändring på alla nivåer på universitetet.

Devecchi, M. C., Mansour, H. F., Allen, N., & Potter, J. (2018). Leading change together: managing cultural change across the higher education workforce.

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context av Russell, C. (2009).

Artikelns ramverk beskriver att systemisk omvandling av ett universitets undervisningserbjudande kräver samordnad förändring mellan aktiviteter som traditionellt har skötts separat på campusuniversitet. Utan sådan samordning kommer traditionella sätt att organisera utbildningen och undervisning bekräftas, eftersom stödpersonal och universitetslärare försöker optimera sitt eget arbete lokalt. Ramverket kan tillämpas av universitetsledningar för att vägleda en systematisk förändringsprocess för att implementera ny teknik i distansutbildningen.

Russell, C. (2009). A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context. ALT-J, 17(1), 3-19.

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln The challenges of e‐learning diffusion av Nichols, M. (2008).

Denna artikel pekar på gemensamma faktorer vid institutioner som framgångsrikt har infört e-lärande på lång sikt och förklarar varför endast en institutionell varaktig inbäddning av e-lärande kan vara framgångsrik så att e-lärande blir en accepterad del av vardagens aktiviteter.

Nichols, M. (2008). Institutional perspectives: The challenges of e‐learning diffusion. British journal of educational technology, 39(4), 598-609.

 

Karlstads universitet tipsar om boken Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning av Ehlers, U. D., & Schneckenberg, D. (Eds.). (2010).

Här hittar universitetsledningar strategiska tillvägagångssätt för innovation, metoder för integration och hantering av nya digitala pedagogiska verktyg inom högre utbildning. Boken tillhandahåller många exempel på framgångsrika utbildningsinnovationer vid universitet och praktiska rekommendationer för kompetens- och kvalitetsutveckling.

Ehlers, U. D., & Schneckenberg, D. (Eds.). (2010). Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning. Springer Science & Business Media.