Teknik

Kunskapsmaterial inom området teknik.

Detta är ett mycket stort område som innefattar kunskaper och tips kring alla de former av teknik som kan stödja distansutbildning, OER, och lärplattformar. Det innefattar även de pedagogiska aspekterna av teknikanvändning, till exempel vilken teknik är bra för vad. 

Mikael Westling Söderström och Maria Westin båda universitetsadjunkter, Idrottsvetenskap vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid högskolan i Gävle, berättar om sitt arbete med att förvandla kursen  ”Personlig tränare”, från heltid på campus till helt nätbaserat. Ett arbete som stöter på både utmaningar och möjligheter. Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Filmen "Personlig tränare - från campus till distans"

 

Mikaela Willmer Universitetslektor vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid högskolan i Gävle berättar hur hon med hjälp av tävlingar, utmaningar och lekfullhet ökar studentaktiviteten i sina kurser. Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Inspirationsfilm

 

Så skapar vi en kreativ lärmiljö! Häng med på ett utvecklingsprojekt vid högskolan i Gävle. Ett projekt med syftet att gå ifrån ”vanlig” zoom-undervisning och ta tillbaka lite av det som det fysiska rummet har att erbjuda. Låt dig inspireras! Kunskapsmaterial från Högskolan i Gävle.

Filmen om att skapa en kreativ lärmiljö.

 

Karlstads universitet tipsar om rapporten The Next Generation Digital Learning Environment - A Report on Research, av Brown, M., Dehoney, J., Millichap N. (2015).

Författarna undersökte klyftorna mellan nuvarande lärplattformer och en digital lärmiljö som skulle kunna möta högre utbildnings föränderliga behov. Detta arbete förtydligade konturerna av en nästa generations digitala inlärningsmiljö (NGDLE).

De huvudsakliga funktionella domänerna som framkom är interoperabilitet; personalisering; analys, rådgivning och inlärningsbedömning; samarbete; samt tillgänglighet och universell utformning. Ingen applikation som undersöktes erbjöd alla delar och författarna rekommenderar därför en "Lego"-metod för att förverkliga NGDLE, där NGDLE-konforma komponenter byggs för att ge möjlighet att konstruera skräddarsydda lärmiljöer som uppfyller institutioner och individers krav och mål.

Rapporten The Next Generation Digital Learning Environment - A Report on Research.

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln Ling, P. and Fraser, K. (2014), "Pedagogies for Next Generation Learning Spaces: Theory, Context, Action", The Future of Learning and Teaching in Next Generation Learning Spaces (International Perspectives on Higher Education Research, Vol. 12), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 65-84. 

Författarna vill genom denna artikel tillhandahålla ett ramverk för att vägleda lärande och undervisningspraktik för nästa generations lärandemiljö (NGLS). Ramverket bygger både på lärande och undervisningsteori och den aktuella kontexten för sektorn. Här finns vägledning för dem som undervisar i dessa miljöer. Du får även tips på pedagogiska metoder som använder utrymmenas möjligheter, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för skapandet och utformningen av nästa generations lärandemiljö vid universitet idag och tillhörande förväntningar på hur utrymmena kommer att användas.

Artikeln "The Future of Learning and Teaching in Next Generation Learning Spaces".

 

Karlstads universitet tipsar om "Use of augmented and Virtual Reality in remote higher education: A systematic umbrella review.", av Nesenbergs, K., Abolins, V., Ormanis, J., & Mednis, A. (2021). Education Sciences, 11(1), 8. 

I denna översikt undersöker författarna om VR och AR är tillämplig på och påverkar distansinlärning i högre utbildning; till exempel läranderesultat, prestationer och engagemang i högre utbildning.

"Use of augmented and Virtual Reality in remote higher education: A systematic umbrella review."

 

Karlstads universitet tipsar om litteraturöversikten "The Impact of Educational Technologies in Higher Education.", av Cabaleiro-Cerviño, G., & Vera, C. (2020). GIST Education and Learning Research Journal, 20, 155-169.

”Termen "pedagogisk teknologi" som tillämpas på universitetet bör förstås som ett projekt som omfattar utbildningsprocessen, som involverar inte bara läraren eller universitetets strukturella uppdelningar utan även studenterna och hur de tillämpar teknologi för att förbättra sin lärandeprocess (Pachler, Cook & Bachmair, 2010).”

Ny teknik i högre utbildning erbjuder flera fördelar, men implementeringen innebär också utmaningar. I denna litteraturöversikt analyserar författarna frågeställningarna kring utbildningsteknologi i högre utbildning.

Litteraturöversikten "The Impact of Educational Technologies in Higher Education."