Referensgrupp och arbetsgrupp

I projektet Kvalitet i distansutbildning finns både en extern referensgrupp och en extern arbetsgrupp. Projektet kvalitetssäkras av den externa referensgruppen som består av representanter från nationella nätverk kring distansutbildning och myndigheter med uppdrag inom distansutbildningsområdet. Den externa arbetsgruppen jobbar med identifikation av kvalitetsfaktorer inom distansutbildning och exempel på hur man arbetar med dessa faktorer vid lärosätena, och de kommer att vara med och bidra till projektets aktiviteter och kunskapsbank.

Den externa referensgruppen består av representanter från:

 • Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)
 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
 • Nätverket för kommunala lärcentra (Nitus)
 • Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 • Skolverket
 • Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
 • Universitetskanslerämbetet (UKÄ)


Den externa arbetsgruppen består av följande representanter:

 • Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna
 • Kerstin Stake-Nilsson, Högskolan i Gävle
 • Lena Lindhé, Högskolan Väst
 • Jörg Pareigis, Karlstads universitet
 • Linda Reneland, Linnéuniversitetet
 • Roger Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Claire Englund, Umeå universitet