Kontakt

Frågor rörande innehåll i projektansökan kan skickas via mejl till projektledare mikael.andersson@uhr.se.

Frågor som rör praktiska detaljer ställs till projekthandläggare kajsa.gomez.svensson@uhr.se.

Vid tekniska frågor gällande ansökningssystemet, till exempel när det gäller att skicka in ansökan eller att lägga till bilagor, kontakta distans@uhr.se.