Anmälan är stängd.

Webbinarium: Utlysning och helhetsperspektiv

Nu har Universitets- och högskolerådet öppnat för ansökningar om projektmedel för utveckling av kvalitet i distansutbildning. Webbinariet den 23 september fokuserar på inriktningen för utlysningen och vikten av att ha ett helhetsperspektiv när ett lärosäte utvecklar sin distansutbildning.

Anmäl dig till webbinariet.
Sista anmälningsdag är den 22 september kl.12.00.

Nu och fram till den 14 november har lärosäten möjlighet att söka projektmedel för utveckling av kvaliteten i sin distansutbildning. Utlysningen är en del av det regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet har under åren 2021 – 2022. Projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av kvalitet i distansutbildning vid universitet och högskolor, och minst 12 miljoner kronor kommer att fördelas.

Till skillnad från många andra utlysningar av projektmedel är inte utlysningens inriktning utveckling av nya former för distansutbildning. I stället är avsikten att projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet. Vad detta innebär, och varför utlysningen har den inriktningen, utvecklar vi vid webbinariet. Vi bjuder också på ett samtal kring vikten av att ha ett helhetsperspektiv när ett lärosäte utvecklar sin distansutbildning, och hur detta kan gå till.

Både under webbinariet och på det efterföljande webbmötet kommer du att ha möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer.

Program
Kl. 9.00 – 9.30, webbinarium om dagens ämne
Kl. 9.30 – 10.15, efterföljande webbmöte med möjlighet för åhörare och medverkande att samtala om dagens ämne. 

Medverkande på webbinairet

  • Mikael Andersson, projektledare, Universitets- och högskolerådet
  • Linda Reneland-Forsman, Sektionschef Högskolepedagogik, Linnéuniversitetet

Mer information om utlysningen och ansökan av projektmedel - distans.uhr.se/projektmedel